Zin in Soest - tips

UNIEKE KERSTAVONDVIERING IN DE OPEN HOF

zaterdag 24 december 20.00 uur
Soli Deo Gloria Ommen
copyright SDG Ommen

Op kerstavond, zaterdag 24 december 20.00 uur, organiseert Zin in Soest een zeer bijzondere kerstavondviering in de grote zaal van De Open Hof, Veenbesstraat 2. Voor deze viering is het befaamde melodische slagwerkensemble SDG o.l.v. Simon Haakmeester uit Ommen uitgenodigd. Dit ensemble is vele malen Nationaalkampioen en Wereldkampioen op het Wereld Muziek Concours Kerkrade geworden. Zij zullen op deze avond met een kleiner ensemble van 17 muzikanten aanwezig zijn en met hun marimba’s, vibrafoons, xylofoons, buisklokken, drums en verschillende percussie-instrumenten een eigen kleur geven aan deze kerstviering, die anders dan anders zal zijn. De klanktoetsen van de grote concertmarimba’s zullen deze avond prachtige donkere en warme klanken laten horen.

Vanzelfsprekend zullen ook de bekende kerstliederen met elkaar worden gezongen, begeleidt door Gert Muts op vleugel en het slagwerkensemble. Daarnaast zal het slagwerkensemble ook enkele kerstwerken laten horen.

Het thema voor deze kerstviering luidt: ‘Goed Nieuws!’ Wat kun je in deze tijd behoefte hebben aan goed nieuws! Nieuws dat je opbeurt, dat je vrolijk maakt. Nieuws waar je blij van wordt. Want de berichten die de diverse media uitzenden zijn over het algemeen niet vrolijk makend. Met Kerst vieren we dat een kleine gebeurtenis tot een grote verandering kan leiden. De geboorte van een kind geeft hoop op een nieuwe toekomst. Dat gold voor Maria en Jozef, maar dat geldt ook nog steeds voor ons. Met Kerst vieren we het goede nieuws dat Jezus geboren is. Aan deze kerstavondviering werken verder mee: Rianne Kruizinga, Niels Kruizinga, Bart Koenen en ds. Gerrit Olsman.

Iedereen is van harte welkom in deze bijzondere Kerstviering! Omdat er ook voor kinderen veel te zien en te beleven valt is er gekozen voor het tijdstip van 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. De toegang is vrij en na afloop is er warme chocolademelk en glühwein.

Ik herdenk Quatar

20 november, om 14.30 in de Domkerk Utrecht

Op 20 november organiseren Micha Nederland, Tearfund, PAX voor vrede, PopUpWerk, Living Image en MissieNederland een herdenkingsdienst voor de arbeiders die onder gruwelijke arbeidsomstandigheden zijn omgekomen tijdens de voorbereidingen van het WK in Qatar. Met deze dienst willen de initiatiefnemers de mensen die geleden hebben onder de bouw van de WK stadions een gezicht geven. De dienst vindt plaats in samenwerking met de Domkerk in Utrecht, om half drie 's middags. Diezelfde dag start om 17.00 uur het WK 2022.

‘De afgelopen tijd is het veel gegaan over bijvoorbeeld wel of geen kabinetsafvaardiging naar het WK Het wordt hierdoor heel politiek en komen vooral de grote partijen in beeld. Met deze herdenkingsdienst willen wij juist stil staan bij de mensen om wie het gaat, de slachtoffers die geen naam hebben gekregen.,’ aldus initiatiefnemer Harmen Niemeijer van Micha Nederland. Niemeijer: ‘Deze herdenkingsdienst past bij onze opdracht als kerk om op te staan tegen onrecht’.

Medewerking wordt onder andere verleend Rikko Voorberg, theoloog, schrijver en columnist. `Protest en verzet is belangrijk, maar het begint bij het besef dat er mensen als jij en ik, met namen en gezichten, met familie en vrienden, kapot zijn gemaakt om onze stadions te bouwen. In deze viering is er de mogelijkheid om stil te staan bij de bijna onverdraaglijke waarheid van het onrecht. Hier kun je een kaarsje branden en je afvragen of je iets te doen staat. We erkennen het bestaan van de mensen van wie het leed door allerlei belanghebbenden wordt weggemoffeld. Dat is een protest op zich.’

Met dit initiatief roepen de organisaties kerken op om hun voorbeeld te volgen. ‘De kerk is de uitgelezen plek om naast deze mensen te gaan staan. Dat kan op verschillende manier zoals door voorbede te doen voor de families van de overleden arbeiders, of het gesprek aan te gaan over het wel of niet kijken. Het is in dit gesprek wel belangrijk om elkaar in vrijheid de ruimte te geven om te bedenken hoe je met dit onrecht om gaat.’ aldus Niemeijer.

De dienst vindt plaats op 20 november, om 14.30 in de Domkerk. Meer informatie is te vinden op de website "Herdenk Quatar"U verlaat zininsoest.nl

Veertigdagenkalender 2022: Roept U/u maar…?

veertigdagenkalender 2022

Kunnen we alles zomaar zeggen? Of kunnen woorden ook kwetsen en anderen van hun vrijheid beroven? Daarom vraagt de Veertigdagenkalender van 2022 als thema een zin met daarachter een vraagteken. Want kunnen we alles zomaar roepen? Zoals voorgaande jaren stelde Joke van der Velden, emer. predikant uit het Friese Baard de kalender samen. Deze bevat inspiratie voor elke dag van de veertigdagentijd (de periode van inkeer voorafgaand aan Pasen). Het thema ‘roept u maar’ kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In haar inleiding somt Joke er enkele op: sociale media, vrijheid van meningsuiting en soms roept God ook. ‘Wij mogen in vrijheid roepen maar soms komt er een Stem van de andere kant die roept,’ zo schrijft ze. Dit bedoelt ze ruim.

Het is namelijk ‘een gevoel te worden aangesproken, opgeroepen of aangespoord.’ En Joke gaat nog verder: ‘In de kalender treft u vier versies van het Onze Vader aan, omdat je op allerlei manieren tot God kunt “roepen”.’

Daarnaast bevat de Veertigdagenkalender zoals altijd gebeden, gedichten, verhalen en vier vegetarische recepten. Ook zijn er enkele bladzijden met allerlei uitspraken, wijsheden en gedachten. Joke legt uit: ‘Hiermee wil ik een te gemakkelijk “roept u maar” voorkomen.’ Bij het samenstellen van de kalender kreeg Joke hulp van ds. Corrie Jacobs die enkele teksten schreef en ds. Jantine Heuvelink die de jongerenbijdragen verzorgde.

De Veertigdagenkalender is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen. De kalender bevat voor elke dag een inspirerende tekst. De kalender begint in 2022 op woensdag 2 maart, dan is het Aswoensdag.

De prijs van de kalender bedraagt € 3,50. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten. U kunt de kalender bestellen via e-mail (ds.jvdvelden@planet.nl of info@vrijzinnig.nl of via de website www.vrijzinnig.nl U verlaat zininsoest.nl

Bijbelkieswijzer helpt bij bijbelkeuze

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) introduceert de Bijbelkieswijzer. Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand van vragen om te ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen past. De Bijbelkieswijzer is te vinden op www.debijbel.nl/kieswijzer. ‘De Bijbel is in allerlei Nederlandse vertalingen te lezen’ , zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen vragen zich af waarom er zoveel vertalingen zijn, en wat er nou écht staat in de Bijbel. Immers, soms klinkt een bepaalde bijbeltekst in de ene vertaling heel anders dan in de andere. Lang niet altijd begrijpen bijbellezers hoe dat komt. Ook merken we dat veel mensen zoeken naar een voor hen geschikte bijbelvertaling. Als je de kieswijzer doet – een soort kieskompas – krijg je daar advies over én leer je aan de hand van voorbeelden veel over de gemaakte vertaalkeuzes. Zo ontdek je op een leuke manier dat iedere vertaling een uniek venster op de tekst opent.’

Kerstfilm Zondagavondkerk Amsterdam laat God zien in de gebrokenheid

Al vele jaren organiseert de Zondagavondkerk in Amsterdam op Kerstavond een kerstviering in het Koninklijk Concertgebouw. Corona gooit in 2020 roet in het eten, maar er is een goed alternatief: een online kerstviering met een prachtige opname!

Humanity Zaandam

Al ruim 50 jaar is er op Kerstavond een kerstviering in het Concertgebouw. “Ieder jaar organiseerden we een avond voor 2000 bezoekers met musici, lezingen uit de Bijbel en een inspirational talk,” vertelt ds. Taco Koster, pop-up predikant in de Zondagavondkerk (en de Protestantse Gemeente Zunderdorp in Amsterdam-Noord).

Nu de coronacrisis voortduurt, werd duidelijk dat de viering in het Concertgebouw dit jaar niet kan doorgaan. De organisatoren gingen niet bij de pakken neerzitten. Ds. Koster: “We wilden vooral kijken naar wat we mensen wél kunnen bieden.” Het idee voor het maken van een kerstfilm/viering ontstond en werd uitgewerkt.

Als filmlocatie werd het Museum of Humanity in Zaandam gekozen. “In een kapotte munitiefabriek hangen portretten van vluchtelingen, maar in alle gebrokenheid wordt ook schoonheid zichtbaar. Dat is een mooie link naar Kerst, dat bij uitstek het moment is dat God in de gebrokenheid dichtbij komt. In de film/viering vertellen we ervaringen van mensen die in een complex leven zomaar iets van Gods nabijheid ontdekken. In moeilijke tijden schittert ook schoonheid, verwondering en hoop.”

De muziek wordt verzorgd door Benjamin Bakker, het Dutch Vocal Art Ensemble, het Faber Strijkkwartet en saxofonist Paul van der Feen. Ze staan garant voor een prachtige en sfeervolle invulling van de muziek. “Het was een geweldig project om met elkaar vorm te geven. Vooral jongeren, tussen de 20 en 40 jaar zijn mee gaan doen. Ik vind het bijzonder om te zien dat zij juist in deze coronatijd opstaan. En volop ruimte krijgen, ook dat!”

De film/viering komt op Kerstavond om 20.00 uur beschikbaar. Op de site kerstavond dienst U verlaat zininsoest.nl tref je alle info aan en kun je je van te voren ook aanmelden.

Nationale Top2000-kerkdienst op zondag 27 december om 19.30 uur

Top2000-kerkdienst.nl organiseert dit jaar een Nationale Top2000-kerkdienst en ‘Zin in Soest’ ondersteunt dit van harte. Helaas kunnen we dit jaar zelf geen Top2000-kerkdienst organiseren en sluiten we graag aan bij dit online initiatief. Op zondag 27 december om 19.30 uur is de uitzending op www.top2000kerkdienst.nl/live U verlaat zininsoest.nl te volgen! Zet deze datum alvast in je agenda! Je kunt nu ook nog stemmen voor deze dienst via www.top2000kerkdienst.nl/live U verlaat zininsoest.nl

logo top 2000 live

Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Met te veel mensen op één plek, in een onveilig kamp waar je soms wel drie jaar moet blijven. Zo leven kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. Met de kerstcampagne 'Geef licht' vraagt Kerk in Actie in de hele maand december aandacht voor de hachelijke situatie van vluchtelingenkinderen. “We hebben allemaal recht op een menswaardig bestaan.”

vluchtelingenkind in opvangkamp

“Toen ik in 2015 op Lesbos kwam en zag wat daar gebeurde, dacht ik dat dit het ergste was wat een mens kan meemaken. Ik had toen niet kunnen bedenken dat de situatie voor vluchtelingen nóg schrijnender zou worden.” De Duitse psychologe Alice Kleinschmidt werkt bij Borderline Lesvos U verlaat zininsoest.nl, dat in en rond de vluchtelingenkampen Kara Tepe en het onlangs door brand verwoeste Moria werkte. Met steun van Kerk in Actie vangt de organisatie vluchtelingen op en helpt hen met voedsel, kleding en onderwijs.

Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/kerst U verlaat zininsoest.nl.

Woorden van Hoop en Troost

Vanaf 4 november zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit. Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken.

Het woord Hope in neonletters

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken (ook van de Oude Kerk en De Open Hof) als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen de kerken die verbonden zijn in de Raad van Kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken.

Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost U verlaat zininsoest.nl uitzenden. Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen de kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert hierin aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de Oecumene binnen de Rooms-Katholieke Kerk en afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk in de plenaire Raad. ‘Woorden van Hoop en Troost’ is te vinden op het Youtube-kanaal van de Raad van Kerken.

Premier Rutte over het goede leven.

Op 31 oktober 2020 - Hervormingsdag - houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’. De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk en gepresenteerd door Klaas van Kruistum.

Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slotte: ‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’

Theoloog en psycholoog Inger van Nes trapt de avond af met een persoonlijk verhaal over haar fietsongeluk met blijvende hersenschade tot gevolg. Dat zorgde ervoor dat haar beleving van het zogenaamde goede leven omver werd gegooid. Met die ervaring wil zij kritisch kijken naar wat wij in de samenleving zien als succesvolle of mislukte mensen.

Godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker en psychiater Pier Verhagen gaan in gesprek over het ‘gekmakende streven naar perfectie’. Theoloog Alain Verheij staat – aan de hand van zijn nieuwste boek Ode aan de Verliezer – stil bij mislukkelingen in de Bijbel.

Hierna volgt de lezing door de minister-president. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, leidt de lezing in. Na de lezing wordt er door de aanwezigen nagepraat over de Protestantse Lezing van Mark Rutte.

De Nederlandse band The Bowery zorgt voor de muzikale omlijsting van deze avond. De bebaarde mannen schrijven geen standaard liedjes over liefde en liefdesverdriet. Nee, de nummers van The Bowery gaan over het echte leven, zoals velen het kennen: puur en met een rauw randje. Over twijfel, pijn en verdriet. Maar ook over hoop en geloof. Nooit bedoeld om een antwoord te geven, meer om te delen en soms om iets in de gedachten van de luisteraar in beweging te zetten.
Zaterdag 31 oktober | 20.30 uur-22.00 uur | livestream via www.protestantsekerk.nl U verlaat zininsoest.nl

Geef een maaltijd voor een ander

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

Vanaf maart bij de eerste lockdown konden duizenden hulpvragen worden gekoppeld aan kerken, organisaties en initiatieven die zich bij #nietalleen hadden aangemeld. Nederland liet zich van haar beste kant zien. Op veel plekken werden boodschappen gedaan of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belrondes onder oudere gemeenteleden gedaan en voedsel ingezameld voor de voedselbank.

De telefoonlijn van #Nietalleen is al die maanden open gebleven. Coördinator Janet Bac wil, nu we weer onzekere tijden tegemoet gaan in de gedeeltelijke lockdown, opnieuw de aandacht te vestigen op de hulp die #Nietalleen nog steeds kan bieden.” De medewerkers staan klaar om elke hulpvraag te koppelen aan een plaatselijk initiatief. Zij komen graag in actie voor iedereen die ook nu hulp of een praatje kan gebruiken.

Mensen die behoefte hebben aan hulp bellen naar 0800 1322. Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden op nietalleen.nl U verlaat zininsoest.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

Geef een maaltijd voor een ander

We zijn er iedere dag mee bezig: wat eten we vandaag? Bij het overgrote deel van Nederland staat iedere avond een warme maaltijd op tafel. Maar voor mensen die keihard getroffen zijn door de coronacrisis, is dit niet zo vanzelfsprekend. Zij zijn bijvoorbeeld hun werk kwijt, maar komen niet in aanmerking voor hulp.

Daarom levert het Rode Kruis voedselhulp. Ze delen voedselpakketten en boodschappenbonnen uit aan de meest kwetsbaren tijdens de coronacrisis

bord met maaltijd met onder andere kip en paprika

Door de coronacrisis zijn veel mensen plotseling extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en gezinnen die vanwege verlies aan inkomen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

De voedselhulp is bedoeld voor mensen die niet bij andere instanties terecht kunnen, omdat ze bijvoorbeeld geen papieren hebben. Wanneer zij vermoedelijk wel in aanmerking komen voor structurele hulp, bijvoorbeeld bij de voedselbank of gemeenten, dan worden ze door verwezen.

Met elkaar kunnen we kwetsbare mensen in Nederland van een maaltijd voorzien. Daarom wordt er geld ingezameld voor voedselhulp. Op 12 oktober riep het Rode Kruis op om voor € 2,- een maaltijd voor een ander te doneren, om in november en december 3.000 mensen per week van voedselhulp te kunnen voorzien. Jouw donatie helpt ons om deze voedselhulp uit te breiden. Zet jij ook een warme maaltijd op tafel bij een ander? Dit kan al vanaf € 2,-! Doneer nu op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44)

Landelijke Diaconale Dag online

De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens en interactieve sessies. Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale Dag is 'Samen leven doe je niet alleen'.

In het morgenprogramma vertelt Clara Sies hoe diakenen eraan kunnen bijdragen dat voedselbanken in de toekomst niet meer nodig zouden zijn. Uitgezonden medewerker Wilbert van Saane vertelt over de situatie in Beiroet 3 maanden na de verwoestende explosie en vertelt over zijn werk met christelijke theologiestudenten in het Midden Oosten.

In de middag is er een keur aan webinars, waar interactief aan kan worden meegedaan. U wordt geïnformeerd over de verschillende thema´s op het gebied van diaconaat in binnen- en buitenland en er is uitgebreid de tijd om vragen te stellen of even in kleinere groepjes online te spreken. Dit alles wordt verzorgd door ons technische team achter de schermen.

Iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag. Van harte welkom! De Landelijke Diaconale Dag online is op zaterdag 7 november de hele dag live te volgen op de website van kerk in actie U verlaat zininsoest.nl

Meditatief leven

zittende mediterende vrouw van achteren gezien

Op donderdag 1 oktober om 20.00 uur is op het YouTube kanaal van de Protestantse Kerk de eerste aflevering van een vijfdelige serie over meditatief leven te zien. Iedere aflevering bestaat uit een interview en een meditatieve oefening.

1 oktober:
Egbert van der Stouw, specialist monastiek kerk-zijn (protestantsekerk.nl) U verlaat zininsoest.nl, wordt geïnterviewd over ‘meditatief leven’. Ds. Alberte van Ess leidt een meditatieoefening over ‘vrij zijn’.
8 oktober:
Interview met ds. Niels Gillebaard, blogger en vlogger voor MijnKerk (mijnkerk.nl) U verlaat zininsoest.nl, over het thema 'Hoe breng je met dankbaarheid meer rijkdom in je leven?'. Rob Boersma leidt een bewegingsmeditatie met het Onze Vader.
15 oktober:
Interview met Ricky Rieter, pelgrim, retraite begeleidster en actief in de Franciscaanse beweging (franciscaansebeweging.nl) U verlaat zininsoest.nl, over het thema ´meditatief leven als duurzame weg´. Rieter is schrijfster van het boek ´Pelgrimeren; lopend stilstaan´. Ds. Niels Gillebaard leidt een meditatieoefening over drie vormen van meditatie in de natuur.
22 oktober:
Interview met Eddy de Pender, coach, mediator en betrokken bij het Netwerk Vredestichters (vredestichters.nl) U verlaat zininsoest.nl, over het thema ´Vrede stichten, hoe doe je dat?´. Ds. Henri ten Brinke leidt een meditatie op basis van bijbelteksten over dit thema.
29 oktober:
Interview met Seintje Bos, pastor en geestelijk begeleider, aangesloten bij het Netwerk Geestelijke Begeleiding (netwerkgb.nl) U verlaat zininsoest.nl, over het thema ´de weg van de stilte´. Saskia Leene, pastor van Nijkleaster (nijkleaster.frl) U verlaat zininsoest.nl, leidt een meditatie rond dit thema.

Na iedere uitzending is het mogelijk om via de Facebookgroep Monastiek en Meditatie (facebook.com) U verlaat zininsoest.nl te reageren en met elkaar over de film in gesprek te gaan.

Deze serie is een initiatief van Vacare (protestantsekerk.nl) U verlaat zininsoest.nl, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk. Vacare organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober de Vacaredag. Vanwege de corona-beperkingen kan deze dag dit jaar niet georganiseerd worden.

Als alternatief voor deze dag zijn deze vijf films (van 30-40 min.) gemaakt. De filmpjes zijn gemaakt in de kapel van Nieuw Hydepark en op het gelijknamige landgoed van de Protestantse Kerk in Doorn.

Jongerenprijs Kerk en Wereld 2020:

Jonge wereldverbeteraars in gesprek over hun idealen voor een betere wereld

etende jongeren aan een lange tafel Kerk en Wereld looft iedere 2 jaar een prijs uit aan jongeren die op een creatieve manier hun dromen voor een betere wereld concreet maken. Hiermee wil Kerk en Wereld jongeren stimuleren om de wereld mooier te maken met projecten op het grensvlak van geloof en samenleving. Marieke den Braber, voorzitter Kerk en Wereld: “Met de Jongerenprijs 2020 laten we zien dat we geloven in de daadkracht van jonge wereldverbeteraars. En dat niet alleen, we geven ze hiermee ook een stem en een platform om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten.”

Op 15 oktober wordt het Wereldverbeteraarsdiner gehouden. Tijdens dit diner wordt ook de Jongerenprijs 2020 uitgereikt. Op die dag maakt de jonge jury van Kerk en Wereld aan de deelnemers bekend wie de 10 prijzen van € 1.000,- ontvangen evenals de hoofdprijs ter waarde van € 10.000,-.

‘The Girl Movement’ is een van de kanshebbers op de Jongerenprijs. De Edese stichting wil meiden en jonge vrouwen met een vluchtelingenachtergrond stimuleren om succesvol te participeren in de lokale samenleving. “Wij doen dit door een netwerk aan te bieden waarin deze meiden en jonge vrouwen zichzelf kunnen zijn, “ vertelt oprichter Marije van den Berg. “Op deze manier worden ze op een ongedwongen manier uitgedaagd om succesvol te participeren en integreren. Ons team bestaat uit vrijwilligers die hun leven graag met de meiden en jonge vrouwen delen.”

Alle inzendingen zijn te zien via www.jongerenprijs2020.nl U verlaat zininsoest.nl Hier worden na het Wereldverbeteraarsdiner ook de prijswinnaars bekendgemaakt.

Online mediteren

Nu lijfelijke nabijheid vanwege de coronacrisis ingeperkt is, is het extra fijn om samen met anderen online te mediteren. Het Han Fortmann Centrum biedt daartoe de gelegenheid. De sessies worden georganiseerd tot 12 juni. De sessies zijn steeds van 19.30 tot 19.55 uur.

In deze tijd van extra onzekerheid, ongerustheid en stress kan meditatie een zinvol hulpmiddel zijn om met de nieuwe omstandigheden om te gaan. In alle hectiek van de dag is het fijn even te ontspannen, contact te maken met jezelf en meer in het moment te zijn.

De meditatiesessies zijn voor iedereen gratis te volgen via een smartphone, tablet of pc. Na aanmelding kan men per dag besluiten om al dan niet mee te doen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van het Han Fortmann Centrum. Deelnemers ontvangen dagelijks (tot en met 12 juni) een herinneringsmail met een link naar de sessie van die dag. De sessies vinden plaats via Zoom.

Voor vragen of nadere informatie kunnen belangstellenden mailen naar: info@hanfortmanncentrum.nl of bellen naar 06 - 50 63 32 99.

mediterende vrouw bij zonsondergang

Licht om door te geven

De komende weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren.

Rene de Reuver

#Nietalleen: hoopvolle verhalen uit het land

Overal in het land staan kerken en organisaties onder de vlag van #Nietalleen klaar voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kerk in Actie-directeur Jurjen de Groot ging op Eerste Paasdag met vrijwilligers op pad om maaltijden rond te brengen aan kwetsbare Rotterdammers: "Je ziet hoe deze crisis op mensen inhakt."

Bekijk de video: Hulpkeuken in Rotterdam #nietalleen (youtube.be) U verlaat zininsoest.nl

‘We want food!’ - Help een stille coronaramp voorkomen

In Afrika worden kwetsbare gemeenschappen op dit moment hard getroffen door het coronavirus U verlaat zininsoest.nl. Hoewel het aantal slachtoffers nog beperkt is, ervaren velen de heftige gevolgen van de lockdowns. Geen werk betekent geen eten. En dus schreeuwen kinderen in Zuid-Afrika het uit naar de politie, die de rust probeert te bewaren: ‘We want food!’

Kerken zien zich geplaatst voor een enorme opdracht: zoveel mogelijk mensen van eten voorzien en voorkomen dat ze van honger omkomen. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken. Uw hulp is daarbij onmisbaar.

Wilt u ook helpen? Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Wereldwijd strijden tegen corona' of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!

Dagelijks ochtendgebed

Predikant Gertine Blom plaatst elke ochtend een ochtendgebed op haar website (gertineblom.com): een eenvoudig liturgisch gebed met mooie ochtendliederen en wisselende bijbellezingen. Om te lezen, zo snel of langzaam als u zelf wil.

Kunst als troost

Anne-Marie van der Wilt, theoloog en beeldend kunstenaar, maakt korte filmpjes (youtube.com) waarin ze vertelt over kunstwerken en moderne iconen die ze de afgelopen periode heeft gemaakt. Ze zijn gebaseerd op bijbelverhalen die in deze periode troost kunnen bieden.

Live getijdengebeden

Alleen thuis, maar toch samen bidden? Via een livestream (bidindebinnenkamer.nl) kunt u elke dag deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Bezinning en gebed uit de eeuwenoude kloostertraditie.

Kaarsje branden

Een kaarsje aansteken voor iemand die ziek is, iemand die u mist of iemand die u een hart onder de riem wilt steken? Op MijnKerk.nl kunt u dag en nacht een online kaarsje aansteken (mijnkerk.nl).

Luistertroost

Op het internet vond ik ‘Luistertroost’. Lydia Vroegindeweij en Diederiek van Loo maken een speciale dagelijkse podcast Luistertroost (kerkliederwiki.nl).

stapel opengeslagen boeken

Elke dag bezorgen ze je een korte meditatie bij een lied, met een toefje geloof, hoop en liefde. Om de moed erin te houden en ook in kleine kring de lofzang gaande te houden. De meditaties worden verzorgd door ds. Diederiek van Loo, stadsdominee in Amersfoort, en Lydia Vroegindeweij, projectleider Kerkliedwiki, verzorgt de techniek. Ze maken dankbaar gebruik van de spontane inbreng van musici, die een intro en de melodie van een lied willen spelen en opnemen om te delen. Zo hoor je naast orgel en piano ook de beiaard, cello, luit en harmonium.