Zin in Soest - Zinvieringen

‘Geloven in openheid’

Zondagavond 20 november 19.00 uur in grote zaal van De Open Hof

Elke maand wordt er een ‘Zin-viering’ op zondagavond gehouden in de grote zaal van De Open Hof. Een viering waarin verschillende eigentijdse liturgische vormen zullen worden toegepast, mooie liederen zullen worden gezongen, passende muziek zal klinken, met ruimte voor stilte en bezinning.

Het thema van deze viering luidt: ’Geloven in openheid’. Het laatste gebed van Jezus van Nazareth, de avond voor zijn dood, was een gebed om eenheid tussen alle mensen van deze wereld. Hij kon twintig eeuwen geleden niet weten hoe de wereld er nu uit zou zien, zoals wij niet weten naar welk totaal andere wereld onze moderne tijd op weg is. Maar de groeiende noodzaak van eenheid onder de volkeren – niet in geloof en cultuur, wel in betrokkenheid en samenwerking – is waarschijnlijk de grootste opgave van onze tijd. In dat streven kunnen juist de verschillende geloofstradities het voortouw nemen.

Aan deze viering werken mee: Gert Muts; vleugel, Imme Lautenbach; fluit en zang, Wim Koedijk; zang en Gerrit Olsman