Zin in Soest - Zincafé

Elke eerste donderdag van maand is er een Zincafé-avond in ‘De Binnenhof’. De thema’s op deze avonden variëren van maatschappelijke vraagstukken, politiek, religie, spiritualiteit tot muziek. De thema’s worden ingeleid door een spreker waarna er gelegenheid is om met elkaar door te praten.

‘Het verlangen naar zin’ - Hans Alma

Hans AlmaMensen kennen een diep verlangen naar zinvol en waardevol leven. Dat verlangen is geworteld in hele vroege, lichamelijke ervaringen van de wereld als een goede plek om te zijn. Het is een kwetsbaar verlangen, want we kunnen ook teleurgesteld en beschadigd raken. Wat maakt ons daarin weerbaar, wat houdt het verlangen levend? Onze cultuur reikt ons het nodige aan in de vorm van kunst, filosofie, religie. Hoe gaan we met dergelijke bronnen van zin om in onze laatmoderne samenleving, waarin levensbeschouwing voor velen problematisch is geworden? Hans Alma zal in haar lezing het belang van levensverkenning bespreken en onderzoeken hoe we daar gestalte aan geven in dagelijkse praktijken

  • Datum: 1 december 2022
  • Plaats: de Binnenhof
  • Tijd: 20:00 uur (Vanaf 19:45 uur koffie/thee)