Zin in Soest - Samen eten

Veenbesstraat 2, Soest
035-601 81 18
info@zininsoest.nl

Maandelijkse lunch

Elke laatste donderdag van de maand is er gelegenheid om ’s middags om 12.00 uur te genieten van een eenvoudige warme maaltijd in De Binnenhof voor € 2,50. Gezellig eten in een groep en een praatje met je tafelgenoten maken. Iedereen is welkom. Graag van te voren opgeven!


Plaats:
de Binnenhof
(Veenbesstraat 2)
Tijd:
12.00 uur
Data:
29 september, 27 oktober, 30 november, 25 januari, 22 februari, 29 maart, 28 april, 31 mei, 28 juni en 26 juli Nieuwe data volgen
Kosten:
€ 2,50
Aanmelden:
Hanny Bakker
035-601 19 92
hbakho@xmsnet.nl

Maandelijkse Lunch

Voor meer informatie over "maandelijkse Lunch" kunt u kontakt opnemen met één van onderstaande personen:

Hanny Bakker:
035-601 19 92
hanny.bakker@zininsoest.nl

Eten met Passie

Dit seizoen worden er opnieuw maaltijden georganiseerd tijdens de passieweken: samen eten in de ‘vasten’, in de veertigdagentijd. Veel protestanten hebben inmiddels het vasten als iets waardevols ontdekt. Vasten hoeft niet te betekenen dat je veertig dagen lang op water en brood hoeft te leven. Smakelijk vasten kan! Er zijn wel een aantal beperkingen: geen vlees of vis en geen alcohol. Bij de keuze van de recepten laten we ons inspireren door gerechten uit de Bijbelse tijd.

Vasten betekent sparen op uw uitgaven. Met het geld dat zo overschiet kunnen we anderen blij maken. We vragen dan ook naast een vergoeding voor de maaltijd een bijdragen voor één van de projecten van ‘Kerk in Actie’. Aan het einde van elke maaltijd wordt één van de projecten van ‘Kerk in Actie’ toegelicht.

Iedereen is welkom, wel graag opgeven

Plaats:
de Binnenhof
(Veenbesstraat 2)
Tijd:
uur
Data:
, , , , , , Volgend jaar is er weer "Eten met Passie"
Kosten:
€ 5,--/maaltijd
Aanmelden:

Eten met Passie

Voor meer informatie over "Eten met Passie" kunt u kontakt opnemen met één van onderstaande personen:

Gerrie Groothuis:
035-601 11 97
gerrie.groothuis@zininsoest.nl

Bea Engelsman:
035 - 603 25 82
bea.engelsmans@zininsoest.nl

Gerrit Olsman:
035 - 602 06 66
gerrit.olsman@zininsoest.nl

Eten in de Binnenhof

Heb je zin om iemand te ontmoeten? Kom dan op woensdag naar onze maaltijd. Gezellig eten in een groep en een praatje met je tafelgenoten maken. Het blijkt te voorzien in een behoefte!
Dat komt deels door de vrijwilligers die van koken hun hobby hebben gemaakt, maar vooral ook door de ruime gelegenheid die er is elkaar te ontmoeten.
Iedereen is welkom. Graag van te voren opgeven.

Plaats:
de Binnenhof
(Veenbesstraat 2)
Tijd:
uur
Data:
11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni, 18 en 25 juli, 8 en 22 augustus, Nieuwe data volgen
Kosten:
€ 5,--/maaltijd
Aanmelden
Gerrie Groothuis:
035-601 11 97
gerrie.groothuis@zininsoest.nl
Tiny Laan: 035 - 603 25 82
tiny.laan@zininsoest.nl

Eten in de Binnenhof

Voor meer informatie over "Eten in de Binnenhof" kunt u kontakt opnemen met één van onderstaande personen:

Gerrie Groothuis:
035-601 11 97
gerrie.groothuis@zininsoest.nl

Tiny Laan:
035 - 603 25 82
tiny.laan@zininsoest.nl