Zin in Soest - In hemels naam - Het Onze Vader

Veenbesstraat 2, Soest
035-601 81 18
info@zininsoest.nl

In Hemels naam - Het Onze Vader

Onze postmoderne, seculiere en multiculturele samenleving vraagt om een nieuw denken over God. Wie is de God tot wie christenen het Onze Vader bidden. Christenen, van welke stroming of kerkelijke richting dan ook, leven door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag met dit gebed dat door Jezus zelf gegeven is. Blijkbaar hebben deze woorden een verbindende kracht.
In onze samenleving, die gekenmerkt wordt door toenemend individualisme, snelle veranderingen en versplintering, is het vinden van verbindende krachten van groot belang. Welke plaats het Onze Vader in het leven van mensen inneemt is zeer verschillend. Voor sommigen is het een gebed dat houvast biedt in het dagelijks bestaan, voor anderen hebben de woorden hun zeggingskracht verloren en zijn ze hooguit nog bekend. Wat spreken we uit wanneer we het Onze Vader bidden, wat heeft Jezus ons met dit gebed gegeven?

Plaats:
De Binnen Hof (Veenbesstraat 2)
Tijd:
uur óf
Data:
, , , , , ,
en . Dit leerhuis is afgelopen
Begeleiding:
ds. Gerrit Olsman
Meer info:
Gerrit Olsman:
035 - 602 06 66
gerrit.olsman@zininsoest.nl